Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2018

Okruszek1988
1782 df0b
budapeszt
Reposted fromsouxie souxie vianergo nergo

February 11 2018

Okruszek1988
5135 d7f6
Reposted fromsosna sosna
Okruszek1988
Reposted fromgarstki garstki viax-ray x-ray
Okruszek1988
5141 ba15 500
Reposted fromsosna sosna

February 04 2018

Okruszek1988
Okruszek1988
8759 3c9e 500
Reposted fromnutt nutt viazombiekrasko zombiekrasko
Okruszek1988
0812 6509 500
Reposted fromtfu tfu viamarvellous marvellous
Okruszek1988
1446 446c 500
Reposted fromPoranny Poranny viagabrielle gabrielle
Okruszek1988
mam to co mam i jestem szczęśliwa
straciłam to co straciłam i nadal jestem szczęśliwa
— punkt widzenia ;)/ "Mleko i miód"
Okruszek1988
3496 966e
Reposted frompeptodowicz peptodowicz viatulele tulele
Okruszek1988
4677 067f 500
Reposted fromfrotka frotka viadancing-shoes dancing-shoes
Okruszek1988
Zrób sobie przysługę i naucz się odchodzić. Gdy łącząca Cię z kimś więź słabnie, naucz się, jak odpuszczać. Kiedy jakaś osoba zaczyna Cię źle traktować, naucz się po prostu iść dalej... Do czegoś i kogoś znacznie lepszego. Nie marnuj swojej energii, próbując wymusić coś, co nigdy się nie zdarzy. Ponieważ prawdą jest, że na każdą osobę, która Cię nie docenia, przypada jeszcze więcej ludzi, którzy tylko czekają, by Cię pokochać, tylko lepiej.
— Reyna Biddy
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaonlyhope onlyhope
Okruszek1988
2948 c97a 500
"Melancholia" by Albert György
Reposted fromgaiqus gaiqus viametafnord metafnord

February 03 2018

0007 2229
Reposted fromfujitsuh fujitsuh viamefir mefir

February 01 2018

2382 1bea

trapqueenkoopa:

gardeninglovers:

zero light plants

THIS IS SUCH A SPECIFIC AND SUPER NECESSARY POST.

8698 0ade
8681 5fe3
7594 7434 500

aprillikesthings:

kearunning:

coolthingoftheday:

Bonsai apple tree growing a full-sized apple.

A perfect balance of extremely impressive and completely ridiculous.

Apple trees are DETERMINED. My parents planted a twig of an apple tree, and that first year it grew one apple. And the whole thing was bent over from the weight of it. It had one job and by God it was gonna do it.

Reposted fromscarlet-void scarlet-void viasaxn saxn
Okruszek1988
1320 024d 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadontforgot dontforgot
4129 eca5

Dinohog

Reposted fromcat-gifs cat-gifs viaMagoryan Magoryan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl