Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 24 2017

Okruszek1988
5594 fe5d
Reposted fromtfu tfu viadancingwithaghost dancingwithaghost
Okruszek1988
7499 4356
Reposted fromtfu tfu viahalucynowa halucynowa
Okruszek1988
Przy okazji doradzę: staraj się być samowystarczalny, tak żeby nie zależeć od nikogo finansowo, emocjonalnie, seksualnie, nie uzależniaj się od jednej osoby. Moja ukochana dewiza, wzięta od Asimova, brzmi: "Niech zmysł moralny nie skłoni cię nigdy do niewłaściwej decyzji, zmysł moralny potrafi sprowadzić na manowce."
— Jerzy Vetulani
Reposted fromkyte kyte viaolewka olewka

July 21 2017

Okruszek1988
1560 f863
Reposted fromnyaako nyaako viasucznik sucznik
2466 d4af 500
Reposted fromkeenmarines keenmarines viaxal xal

July 13 2017

Okruszek1988
5633 7b0b 500
Reposted fromtfu tfu viablackheartgirl blackheartgirl
Okruszek1988
Reposted fromshakeme shakeme viasucznik sucznik
Okruszek1988

July 10 2017

Okruszek1988
Umiemy się tylko kłócić albo kochać, ale nie umiemy się różnić pięknie i mocno.
— Cyprian Kamil Norwid
Okruszek1988
5298 b416
Reposted fromjareth jareth viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj

DELETE THAT LEGACY CODE


/* by The coding love */

Okruszek1988
6246 b669 500
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaalliwantisyou alliwantisyou
Okruszek1988
4768 a278 500
Kwurwiłamsię!
Okruszek1988
5056 036e 500
Reposted fromsebazet sebazet vianiedoskonalosc niedoskonalosc
Okruszek1988
4593 8596
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober vianuwanda nuwanda
Okruszek1988
Wydaje się, że w mózgu istnieje całkiem szczególny obszar, który można by nazwać poetycką pamięcią i który rejestruje to, co nas urzekło, wzruszyło, co dało piękno naszemu życiu. 
— "Nieznośna lekkość bytu" (Milan Kundera)
Reposted frompiepszoty piepszoty viamotylkowa motylkowa
2980 0ff4 500
Reposted from9arco95 9arco95 viawujcioBat wujcioBat

July 03 2017

Okruszek1988
4473 8eb5
Reposted fromczajnikq czajnikq viaoxygenium oxygenium
Okruszek1988
8175 3c35 500
Reposted fromOnlyRed OnlyRed vialois-lane lois-lane
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl