Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2017

Okruszek1988
Wydaje się, że w mózgu istnieje całkiem szczególny obszar, który można by nazwać poetycką pamięcią i który rejestruje to, co nas urzekło, wzruszyło, co dało piękno naszemu życiu. 
— "Nieznośna lekkość bytu" (Milan Kundera)
Reposted frompiepszoty piepszoty viamotylkowa motylkowa
2980 0ff4 500
Reposted from9arco95 9arco95 viawujcioBat wujcioBat

July 03 2017

Okruszek1988
4473 8eb5
Reposted fromczajnikq czajnikq viaoxygenium oxygenium
Okruszek1988
8175 3c35 500
Reposted fromOnlyRed OnlyRed vialois-lane lois-lane
Okruszek1988
5873 36d8
Reposted fromclerii clerii viapoprostuyuki poprostuyuki
Okruszek1988
1307 2567
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaathalis athalis
Okruszek1988
8894 5bc1
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viaankaottak94 ankaottak94
6732 2a4b 500
Reposted fromemcu2 emcu2 viamyzone myzone
Okruszek1988
5006 1f9c 500
Reposted fromundertow undertow viabanshe banshe
8617 4a58 500

morobook:

Morocco.Fez.Market at old Medina

Reposted fromarcreactored arcreactored viabanshe banshe
Okruszek1988
Okruszek1988
0103 9fcd
GONDOR CALLS FOR AID, AND ROHAN WILL ANSWER!
5290 34b3
Reposted fromidiod idiod viamempra mempra
Okruszek1988
0814 dec0 500
Reposted fromhepke hepke viadarshan darshan
Okruszek1988
Nauczyłem się śmiać tym śmiechem, w którym nie ma ani odrobiny wesołości, który jest milion razy smutniejszy od łez.
— Stefan Żeromski
Reposted fromxalchemic xalchemic viafoodforsoul foodforsoul
Okruszek1988

June 26 2017

8123 914c 500

Zdzisław Beksiński, “Depresja, 1956

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viadooomiiin dooomiiin
Okruszek1988
2816 2037 500
Kraków, Dzień dobry 
Reposted frompureevil pureevil viazupson zupson

June 23 2017

Okruszek1988
2778 942b 500
Reposted fromvogel vogel viavolldost volldost
Okruszek1988
1204 84c1 500
rainy day
Reposted fromcats cats viatutus tutus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl