Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 04 2018

Okruszek1988
Zrób sobie przysługę i naucz się odchodzić. Gdy łącząca Cię z kimś więź słabnie, naucz się, jak odpuszczać. Kiedy jakaś osoba zaczyna Cię źle traktować, naucz się po prostu iść dalej... Do czegoś i kogoś znacznie lepszego. Nie marnuj swojej energii, próbując wymusić coś, co nigdy się nie zdarzy. Ponieważ prawdą jest, że na każdą osobę, która Cię nie docenia, przypada jeszcze więcej ludzi, którzy tylko czekają, by Cię pokochać, tylko lepiej.
— Reyna Biddy
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaonlyhope onlyhope
Okruszek1988
2948 c97a 500
"Melancholia" by Albert György
Reposted fromgaiqus gaiqus viametafnord metafnord

February 03 2018

0007 2229
Reposted fromfujitsuh fujitsuh viamefir mefir

February 01 2018

2382 1bea

trapqueenkoopa:

gardeninglovers:

zero light plants

THIS IS SUCH A SPECIFIC AND SUPER NECESSARY POST.

8698 0ade
8681 5fe3
7594 7434 500

aprillikesthings:

kearunning:

coolthingoftheday:

Bonsai apple tree growing a full-sized apple.

A perfect balance of extremely impressive and completely ridiculous.

Apple trees are DETERMINED. My parents planted a twig of an apple tree, and that first year it grew one apple. And the whole thing was bent over from the weight of it. It had one job and by God it was gonna do it.

Reposted fromscarlet-void scarlet-void viasaxn saxn
Okruszek1988
1320 024d 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadontforgot dontforgot
4129 eca5

Dinohog

Reposted fromcat-gifs cat-gifs viaMagoryan Magoryan

January 31 2018

Okruszek1988
6419 010e 500
4092 5437 500

heroes-get-made:

babyanimalgifs:

for anyone that’s having a bad day, here are pictures of animals sniffing flowers

A few more:

8152 dd76 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viapsychicdevil psychicdevil

January 30 2018

Okruszek1988
6464 4b10 500
Reposted fromMsCaptain MsCaptain viafutureiscoming futureiscoming

January 27 2018

Okruszek1988
1192 1fa8 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaGEEK1 GEEK1
Okruszek1988
5489 57fe 500
Cologne 1944
Reposted fromvolldost volldost viacaligula caligula
Okruszek1988
Froud sugeruje, że mamy wrodzone pragnienie destrukcji.
— Mindhunter-odcinek 1
Reposted frompastelowe pastelowe
Okruszek1988
Reposted frommr-absentia mr-absentia viaorety orety
Okruszek1988
5706 34cf
czeska fotografia jak zwykle w formie <3
Reposted fromyanek yanek vialenka024 lenka024
Okruszek1988
5890 9ef9 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viaowieczka owieczka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl