Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 04 2019

Okruszek1988
7882 3ef6 500
Reposted fromsoftboi softboi viamefir mefir
Okruszek1988
Reposted from4777727772 4777727772 viaBucefal Bucefal

June 11 2019

Okruszek1988
5504 3d7f
Reposted fromkarahippie karahippie viamefir mefir

October 22 2018

Okruszek1988
Pomyśl jaki świat byłby piękny, gdyby ludzie spotykali się w odpowiednich momentach życia. A nie o parę lat i zdarzeń za późno, za wcześnie. Gdyby mówili to, o czym tak zaciekle milczą. Ile nocy byłoby przespanych, ile serc nie aż tak pustych.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viakomplikacja komplikacja

September 14 2018

Okruszek1988
4116 6f03 500
Reposted fromtfu tfu viapandzik pandzik
Okruszek1988

September 09 2018

Okruszek1988
“Jak usłyszę, że nie mam prawa być kurewsko przybita, bo są tacy, którzy mają gorzej, wytłumaczę panu, że to tak, jakby zabronić szczęśliwemu się radować, bo są tacy, którzy mają lepiej.”
— Remigiusz Mróz
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viapiehus piehus
Okruszek1988

Nie możesz mieć jej za złe tego, że boi się kolejny raz cierpieć. Świadczy to tylko o jej dojrzałości i mądrości, której nauczyło jej życie. Kiedyś popełniła błąd i zaufała komuś otwierając siebie i ofiarowując swoje uczucie, a ktoś bezwzględnie to wykorzystał zostawiając bolesne blizny o których ona będzie pamiętać całe życie. Po wszystkim co przeszła jest już na tyle doświadczona i mądra, by unikać tanich adoratorów i przelotnych uczuć. Już nigdy nie będzie wierzyć w puste słowa i rzucane na wiatr obietnice. Nie da się wykorzystywać, oszukiwać i sobą manipulować, bo jej przykre doświadczenia stały się jej tarczą i warstwą ochronną.

Kochanie kobiet naznaczonych przeszłością wymaga wielkiej odwagi, prawdziwości i zaangażowania. Musisz ofiarować wiele miłości by wyleczyć jej zranioną duszę. Pamiętaj jednak by być cierpliwy i stopniowo ogrzewać jej serce, które po przykrych doświadczeniach pokryła warstwa lodu. Musisz być mądry i uważać by topniejące sople nie zraniły kolejny raz jej uczuć i zamarzając na nowo nie zamieniły się w jeszcze większą i bardziej bolesną warstwę lodu na jej delikatnym sercu…

Przede wszystkim musisz wiedzieć o tym, że są one na tyle dojrzałe i doświadczone by odróżniać piękne słowa i puste obietnice od tego co faktycznie jesteś w stanie dla nich zrobić. Lód na ich sercu nie pojawił się znikąd. Jest warstwą ochronną, która broni delikatności ich duszy po tym jak ktoś wykorzystał ich dobre serce i zniszczył zaufanie do innych wraz z ofiarowanym przez nie uczuciem.

Kobiety naznaczone przeszłością (te silne o dobrym sercu) dziś są jak małe, drobne ziarenko. Pielęgnuj je każdego dnia. Dbaj o nie i podlewaj stale uczuciem. Ofiaruj prawdziwą miłość, szczerość oraz wsparcie. Z czasem ziarenko wypuści korzenie i pielęgnowane codziennym uśmiechem zamieni się w najpiękniejszy kwiat jaki kiedykolwiek widziałeś. Bądź cierpliwy. Naprawdę warto…
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viavaniliowo vaniliowo

June 29 2018

Okruszek1988
8729 0f0c 500
Miałem zły dzień. Tydzień. Miesiąc. Rok. Życie. Cholera jasna.
-
Charles Bukowski (Szmira)

June 25 2018

Okruszek1988

May 04 2018

8831 83c3 500

blackandglitter:

Дуга-3, radar system in Chernobyl

Reposted fromraZe raZe viaKaviah Kaviah

April 07 2018

Okruszek1988
1393 0d4f
Reposted fromhissyfit hissyfit viakomplikacja komplikacja

March 18 2018

Okruszek1988
Reposted fromshakeme shakeme viakatkad katkad

March 10 2018

Okruszek1988
3407 2ddf
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianicapicella nicapicella
Okruszek1988
Okruszek1988
Reposted fromgruetze gruetze vianicapicella nicapicella
Okruszek1988
3347 daff
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianicapicella nicapicella
Okruszek1988
Reposted fromu-dit u-dit viaMissMurder MissMurder

March 03 2018

Okruszek1988


Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viagabor gabor

February 26 2018

Okruszek1988
2563 aa9d
Reposted fromEtnigos Etnigos viahey-jude hey-jude
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl